Schattingen

Particuliere schattingen in functie van verkoop en/of aankoop

Private personen vragen om de waarde van hun onroerend goed te bepalen omdat ze hun goed willen verkopen en geen notie hebben van de vraagprijs.

De waardering gebeurt op basis van vergelijkingspunten en/of intrinsieke waarde en houdt rekening met alle positieve en negatieve elementen.

Een schatting voor een kandidaat-koper kan door verschillende banken in functie van financiering worden aangewend en geeft een indicatie omtrent de juiste prijs.

Schattingen volgens het kwaliteitscharter

Belangrijk bij het openvallen van grote nalatenschappen. De schatter wordt op verzoek van de erfgenamen voorgesteld en met een pv van aanstelling en aanvaarding benoemd door de directeur van de registratie. Deze schatting is bindend voor alle partijen.

Gerechtelijke schattingen

Meestal aangesteld door het Vredegerecht of de Rechtbank van Eerste Aanleg in scheidingsgevallen, onteigeningen, overnames, enz.

 

Maak hier een afspraak.

Schattingen

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x