Opmetingen

Afpaling - grensbepaling 

Voor het plaatsen van afsluitingen dient de juiste grens gekend te zijn. Indien het perceel niet afgepaald is, moet eerst een volledige meting van het terrein gebeuren door opzoekingen bij notarissen – gemeente – registratie – kadaster.

Bij geschillen tussen buren, in verband met de juiste grenzen, wordt er meestal een proces-verbaal van afpaling gemaakt. Hierbij wordt de grenslijn tussen twee verschillende eigendommen tegensprekelijk vastgelegd.

 

Opmeting voor aankoop - verkoop - splitsing - overdracht

Deze opmetingen worden ook wel juridische opmetingen genoemd. Enkel een landmeter mag plannen opmaken die deel moeten uitmaken van een juridische akte. De plannen die bij een notariële akte worden gevoegd, zoals bij een aankoop, verkoop, splitsing, ruiling of overdracht, dienen een handtekening te dragen van een erkend landmeter.

De landmeter dient rekening te houden met de juridische en stedenbouwkundige aspecten die kunnen aanwezig zijn op een goed, zoals erfdienstbaarheden, zakelijke rechten, ondergrondse rechten, enz...

Na de opmeting wordt een proces-verbaal van opmeting opgesteld. Dit document wordt aan de notariële akte gehecht, waarna de afpaling op het terrein gebeurt met grenspalen.

 

Opmetingen bestaande toestand - bouwaanvraag - tuinarchitecten

Deze topografische opmetingen zijn interessant en dienen als basis voor architecturale plannen of landschapsplannen met gevelprofielen en gabaritten.

 

Maak hier een afspraak.

Opmetingen

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x