Basisakte - Gemotiveerd verslag - Berekening 1000-sten - Precad

Basisakte

Bij de aankoop van een appartement word je de enige eigenaar van een privatieve gedeelte van het gebouw en de mede-eigenaar van het gedeelte dat toebehoort aan alle mede-eigenaars. Het leven 'in gemeenschap' heeft de beperking van enige vrijheden tot gevolg. De rechten van eenieder staan beschreven in de basisakte en in het reglement van mede-eigendom. Samen vormen ze de statuten van het gebouw.

De basisakte omvat de beschrijving van het appartementsgebouw, de verdeling van de aandelen in de grond en de gemeenschappelijke delen van een gebouw. Verder bevatten ze de bijgevoegde plannen van de architect en het lastenkohier.

Gemotiveerd verslag bij een basisakte

Met reden omkleed verslag
(Art. 577-4, §1 van het Burgerlijk Wetboek)

Als landmeterskantoor worden wij regelmatig aangesteld voor de opmaak van een met redenen omkleed verslag bepaald bij artikel 57-4, §1 van het Burgerlijk Wetboek tot bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privaat deel is verbonden, waarbij er voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, dit in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, teneinde het gebouw onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom te plaatsen.

Bekijk hier een voorbeeld van een gemotiveerd verslag.

Berekening 1000-sten

Voor de bepaling van het aandeel (in veelvoud of 1000-sten) in de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, dient rekening te worden gehouden met de waarde van deze delen. Die waarde wordt bepaald in functie van de nettovloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van een met redenen omkleed verslag van een landmeter-expert. Deze bepaling wordt opgenomen in de basisakte.

Precad

Sinds enige tijd is het verplicht om voorafgaand aan de verkoop van een deel van een perceel, of bij de splitsing, samenvoeging of verkaveling van één of meerdere percelen een duidelijk afbakeningsplan, opgesteld door een landmeter, aan het AAPD (Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie, zijnde het voormalige kadaster) te bezorgen. Door de AAPD wordt dan een referentienummer toegekend aan het plan. Dit nummer wordt dan in de notariële verkoopakte opgenomen. Deze nieuwe werkwijze wordt de prekadastratie genoemd. De AAPD maakt de gereserveerde perceelsidentificatie aan in afwachting van de creatie van het nieuwe kadastraal perceel.

 

Maak hier een afspraak.

Basisakte - Gemotiveerd verslag - Berekening 1000-sten - Precad

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x