Wijziging Vlaamse Woonfiscaliteit

18 oktober 2019

Bron: De Standaard

Vlaamse regering knoopt losse eindjes van de woonbonus

De authentieke aktedatum blijft gelden als deadline voor de woonbonus. Ook voor de verlaagde registratierechten zal de koopakte nu cruciaal zijn. Meestal vindt het tekenen van de krediet- en koopakte bij de notaris op dezelfde dag plaats. Daardoor misloopt niemand de woonbonus én de verlaging van de registratierechten. Wie vandaag de woonbonus al heeft, behoudt die bij herfinanciering en een pandwissel.

Het einde van de woonbonus leidde tot grote ongerustheid. Daar moet nu een einde aan komen. De Vlaamse regering heeft de losse eindjes geknoopt. Voor wie riskeerde én de woonbonus én de verlaagde registratierechten (van zeven naar zes procent, red.) te mislopen, is nu een oplossing. Voor de woonbonus blijft 31 december 2019 de uiterste aktedatum. Voor de verlaagde registratierechten zal ook de aktedatum aanvaard worden. Dat bevestigt minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA).

Wie op 1 november een huis zou kopen, riskeerde immers geen woonbonus te krijgen, maar ook geen verlaagde registratierechten. Dat euvel is van de baan. 

Wie nu een woning koopt, en erin slaagt om de akte vóór 31 december te laten verlijden, hoeft nog niet in zijn nieuwe huis of appartement of huis te wonen, om recht te hebben op de woonbonus. Maar het fiscaal voordeel begint wel pas te lopen als u kan aantonen dat het uw eigen woning is. U kan dat aantonen door in de nieuwe woning gedomicilieerd te zijn, of aan de hand van bijvoorbeeld elektriciteits-, gas-, water-, telefoon- of internetfacturen. De wet voorziet wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als verbouwingswerken niet toelaten om er werkelijk te gaan wonen.

Wanneer u de akte na 31 december 2019 verlijdt, geniet u van de lagere registratierechten als het uw enige gezinswoning betreft. In dat geval moet u binnen de twee jaar aan de domicilieverplichting voldoen.


Langer lenen geeft geen extra fiscaal voordeel meer

De Vlaamse administratie verduidelijkte ook de bepalingen voor wie vandaag al van de woonbonus geniet. Die blijft behouden, maar er komen wel beperkingen zodat het nog resterende fiscale voordeel niet nog uitgebreid kan worden.

Zo heeft de Vlaamse regering bepaald dat de looptijd van de lening zoals die geldt op 31 december 2019 bevroren wordt. Had u nog een resterende looptijd van 15 jaar, dan geniet u nog 15 jaar het fiscale voordeel, ook als u daarna beslist om uw looptijd te verlengen. Wie de looptijd van zijn lening louter uit fiscale overwegingen wil verlengen, moet dat dus nog dit jaar doen.

Wie vandaag de woonbonus geniet, en binnenkort een nieuw huis koopt, kan blijven gebruik maken van de techniek van een pandwissel. Dat betekent dat u uw hypotheek behoudt, maar dat die voortaan op een andere woning berust. Zo behoudt u het voordeel van de woonbonus, ook als u na 1 januari een woning koopt. Bovendien geniet u dan ook van de lagere registratierechten, die dalen van 7 naar 6 procent. Maar ook hier geldt dat de looptijd verlengen geen extra fiscaal voordeel oplevert.

Bij een wederopname wordt een deel van de eerder gedane aflossingen opnieuw geleend. U heeft bijvoorbeeld al 50.000 euro aan kapitaal terugbetaald. Dan kan u in principe die 50.000 euro opnieuw ontlenen bij de bank. Maar dat beschouwt de Vlaamse fiscus als een nieuwe lening. Als u dat doet na 1 januari 2020, dan vervalt voor het wederopgenomen deel van de lening de woonbonus. Voor het niet wederopgenomen deel wijzigt er niets.


Herfinancieren met behoud woonbonus

Wie al van een woonbonus geniet en zijn lening herfinanciert (om bijvoorbeeld een lagere rentevoet te bekomen), behoudt het fiscale voordeel. De fiscus beschouwt dit immers niet als een nieuwe lening. Maar als u bij die herfinanciering meer leent dan het nog openstaande saldo, dan geldt het fiscaal voordeel enkel voor dat nog openstaand bedrag. Een eventueel bijkomend bedrag wordt beschouwd als een nieuwe lening, waarvoor de woonbonus niet meer geldt.

Wil jij nog een woning kopen en genieten van de woonbonus? Vraag dan hier tijdig je schatting aan via onze online agenda.


Wijziging Vlaamse Woonfiscaliteit

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x